Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Érvényesség, cégadatok, időbeli hatály:

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesek a Trading House International Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Veres Péter út 51., Cégjegyzékszám: 01-09-205505, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 24844763-2-42, EU-közösségi adószáma: HU24844763, törvényes képviselője: Czurkó Imre ügyvezető, aki önálló aláírásával jegyzi a céget, ) továbbiakban: „Trading House Kft.” és úgy is, mint „Webáruház”) által üzemeltetett Phonelinestore elnevezésű honlapon, illetve webáruházban (továbbiakban: „Phonelinestore“ és úgy is, mint „Webáruház”) elérhető és megvásárolható, valamint az Phonelinestore webáruház ügyfélszolgálatán (tel.: +36303355907, e-mail: info@phonelinestore.hu, nyitvatartási idő: Hétfőtől péntekig, 10.00-18.00 óra között) keresztül megrendelhető valamennyi árucikkre, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra.

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely azáltal jön létre, hogy a Trading House Kft. Phonelinestore webáruházát bármely természetes-, jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany (a továbbiakban: „Fogyasztó” és úgy is mint ”Vásárló”), illetőleg annak erre feljogosított képviselője vásárlási céllal, illetőleg későbbi vásárláshoz szükséges információk összegyűjtésének a céljával használja. Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. ). 8:1.§ (1) 3. pont) alapján. A Trading House Kft. Phonelinestore webáruházát használó fogyasztó a használattal egyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a webáruház szolgáltatását vagy saját nevében használja, vagy rendelkezik annak felhatalmazásával, akinek képviseletére az adatai megadásával hivatkozik. Trading House Kft.-nek nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja, illetőleg kiderítse, hogy ki van a felhasználói oldalon az online tranzakciók során, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli. Az álképviselő az álképviselet polgári jogi jogkövetkezményeiért a Ptk. 6:14.§-ában rögzítettek szerint, amennyiben pedig bűncselekményt is megvalósít, akkor a Btk. vonatkozó rendelkezései szerint felel. Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket. A webáruházat csak a jelen ÁSZF feltételeit elfogadó személy használhatja – amely feltétel teljesüléséről a Trading House Kft. technikailag akként gondoskodik, hogy a tényleges megrendelés csakis akkor lehetséges, ha azt megelőzően az erre a tényre utaló kijelentésre vonatkozó rovatban a Vásárló megfelelő elhelyezi az erre utaló egyértelmű jelzést. Ugyanígy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadása is feltétele a rendeléshez szükséges adatok rögzítésének – technikailag erről a Trading House Kft. ugyanígy gondoskodik. Azért, hogy a Vásárló ezekben foglaltakat valóban elolvasta és megértette-e kizárólag őt, a nyilatkozatot így megtevő Vásárlót terheli a felelősség – a Trading House Kft.-t csak annyiban, hogy az átlagos fogyasztó mércéjével nézve közérthető és egyértelmű kifejezéseket használ.

 

Jelen Ászf. időbeli hatálya: 2019. december 20. napjától visszavonásig, vagy módosításig tart.

A változtatás jogát – a módosított Ászf. közzétételétől kezdődő időbeli hatállyal – fenntartjuk!

A Tárhely-szolgáltató adatai:

A Trading House International Kft. „Phonelinestore“ elnevezésű Webáruházát technikailag működtető tárhely-szolgáltatója (IT szolgáltatója) a honlap, a webáruház tekintetében egyaránt:

Neve: UNAS Online Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Adószáma: 14114113-2-08
Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Elérhetőségeit, adatkezelési tájékoztatóját, stb. megtalálja itt >>

A bankkártyás fizetési lehetőség szolgáltatója:

OTP Mobil Szolgáltató Kft., 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. Adószám: 24386106-2-42, ügyfélszolgálat telefonszámai: +36 1/20/30/70 3-666-611 email: ugyfelszolgalat@simple.hu Elérhetőségeit, adatkezelési tájékoztatóját, stb. megtalálja itt >> )

A vásárlás módja

A Phonelinestore webáruházban lehetőség van előzetes regisztrációval, vagy anélkül vásárolni. A regisztráció előnyeit – melyeknek alapvető célja a jövőbeni vásárlások megkönnyítése, valamint a leadott rendelések nyomon követése – a vásárlási felülethez vezető oldal részletesen tartalmazza. A regisztrált vásárló beléphet az erre a célra kialakított jelszóval, vagy akár a Google, akár pedig a Facebook felhasználói profiljához rögzített adatokkal. A Trading House Kft. a webáruházát úgy alakította ki, hogy ezen belépési adatokat csak a szoftver algoritmusa használhassa, de azokhoz sem a dolgozója, sem a tulajdonosa, sem más természetes személy semmilyen módon nem férhet hozzá. Amennyiben a Vásárló elfelejtette a korábbi – a webáruházhoz közvetlenül tartozó – jelszavát és újat szeretne kérni, úgy arról ugyanígy, kizárólag a webáruházat működtető szoftver megfelelő algoritmusaira épülő folyamat lebonyolításával van módja; anélkül, hogy ezen adatokhoz a Trading House Kft. bármely dolgozója, tulajdonosa, vagy más természetes személy hozzáférne. 

A termék(ek) kiválasztása

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni a webáruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termék(ek)re kattintva megtekintheti azok bővebb ismertetőjét, mely ismertető tekintetében a vásárló tudomásul veszi, hogy a webáruház saját gyártású termékeket nem értékesít, így a leírások a gyártó által rendelkezésre bocsátott leírások. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb gyári ismertetőjét, mely ismertetőkért a Webáruházat üzemeltető Trading House Kft. felelősséget nem vállal. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, a web-es felületeinken csupán illusztrációként szerepelnek.

A megrendelés elküldése

A Vásárló az általa megfelelőnek tartott, s a kiválasztással a „Kosárba” helyezett termékek mennyiségét, tételenkénti és végösszeget leellenőrizheti, majd meg kell adnia a szállításhoz és a számla kiállításához szükséges, a vonatkozó jogszabályi előírásokban előírt, és a webáruházban ehhez igazodó űrlapszerűen bekérésre kerülő adatokat. A regisztrált felhasználóknak, vásárlóknak ezen adatokat csak egyszer, a regisztráció során kell megadni – ezeket természetesen bármikor meg is változtathatják. A regisztráció nélkül vásárló felhasználóknak ezeket az adatokat minden egyes vásárlásnál meg kell adni. Amennyiben a Vásárló úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni a kosárba rögzített termékeket, akkor a "Tovább" gombra kell kattintania. A következő lépésben kell kiválasztania a szállítási módot és a fizetési módot. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendel” gombra.

Megrendelés menete, módosítása, törlése, a szerződés létrejötte

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: E.ker.tv., elérhető itt >> ) 6.§ (2) bekezdés értelmében a megrendelés leadásakor a Webáruház a vásárló felé azonnal értesítést küld a rendelés felvételének tényéről, mely alapján szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló és a Webáruházat üzemeltető Trading House Kft. között, amely jogviszonyra a vásárló által tett megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen Vásárlási Feltételek irányadók. Az így létrejött adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja. Amennyiben a vásárlóhoz ez az értesítés 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A várható szállítási időpontról egy újabb értesítés kerül kiküldésre. A Webáruház a rendelés teljesítésének megkezdéséig e-mail útján biztosítja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak "Kapcsolatok" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására. A megrendelés utólagos módosítására emailben kerülhet sor, mely írásbeli értesítésnek minősül. A Vásárló és a Webáruházat üzemeltető Trading House Kft. közötti szerződés akkor jön létre, ha a Vásárló termék/szolgáltatás megrendelését követően olyan visszaigazoló levelet kap, amely tükrözi a vállalkozás egyértelmű szándékát a megrendelés elfogadására. A visszaigazoló levélnek tartalmaznia kell a Vásárló nevét, címét, a rendelés számát, a megrendelt termék/szolgáltatás díját és az egyéb költségeket.

 

Az így megkötött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Webáruházat üzemeltető Trading House Kft. a hozzárendelt rendelési számmal iktatja. Az így iktatott szerződés utóbb a Vásárló kérésére, vagy pl. jogvitarendezés céljából hozzáférhető.

A készlet kimerülése – eljárási szabályok arra az esetre, ha a termék nem áll rendelkezésre a rendel

Előfordulhat – különösen a kiemelt forgalmú időszakokban, úgy, mint pl. karácsony, húsvét előtti hetekben – hogy a megrendelések olyan nagy számban és gyors ütemben érkeznek, hogy a webáruházon található információk és a készletraktár közötti szinkron egyes termékek tekintetében rövid időre megborul. Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a rendelés leadásakor, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a webáruházon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Webáruházat üzemeltetető Trading House Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését. Ebben az esetben szerződéskötés nem történik. Ennek tényéről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban megvalósított kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.

A rendelések feldolgozása

A rendelések feldolgozása munkanapokon 24 órán belül megtörténik. Természetesen a Vásárló munkanapokon és munkaidőn kívül is eső időben leadhatja a megrendelését. Ez esetben a megrendelés a következő munkanapon nyitvatartási kezdőórájától (10.00 óra) számított 24 órán belül kerül feldolgozásra.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendel” gomb megnyomása előtt van a vásárlónak lehetősége.

 

Amennyiben pedig a Webáruház észlel a megrendelésben olyan nyilvánvaló elírást, amely a megrendelés teljesítését lehetetlenné teszi, (pl. olyan név-, vagy cím-elírás, amely a küldemény megcímzését megakadályozza) vagy olyan mennyiségi, vagy egyéb elírást, amely a megrendelésre vonatkozó tényleges akaratot az adott tartalommal valószínűtlenné teszi, akkor a megrendelés elfogadása előtt pontosítást kérő elektronikus levelet küldhet a Vásárlónak a megrendelési űrlapon megadott kapcsolattartási e-mai címére. Ez azonban a Trading House Kft. számára csak a saját üzletviteli tevékenységét megkönnyítő lehetőséget, de nem kötelezettséget jelent, hiszen nincs abban a helyzetben, hogy minden egyes elírás lehetőségét felismerje, vagy, hogy a Vásárlók tényleges rendelési akaratára pontosan rálásson.

A kapcsolattartás

Kapcsolattartásra a Webáruház Elérhetőség c. menüpontjában feltüntetett kapcsolattartási lehetőségek (telefon, e-mail, nyitvatartási idő megadása) szolgálnak, melyek a jelen Ászf. 1. pontjának első bekezdésében is rögzítésre kerültek. Az ezektől eltérő elérhetőségekre küldött megkeresések megválaszolásáért a Webáruház felelősséget nem vállal. A kapcsolattartás nyelve magyar. A szerződéskötés nyelve magyar. Ugyanakkor a Webáruház mindent megtesz annak érdekében, hogy az idegen nyelven eszközölt megkereséseket is kezelni tudja, viszont nem kötelezhető annak lefordítására, avagy a válasz idegen nyelven történő megküldésére. Hivatalos megkeresést kizárólag magyar nyelven fogad el – illetőleg idegen nyelven (angol) csakis akkor, ha ezt az adott esetben a e-mailben, vagy faxon küldött üzenetben kifejezetten kinyilvánította. Ez megkötés vonatkozik az idegen nyelven történt megrendelés-leadással elindított szerződéskötési folyamatokra, illetve az idegen nyelven létrejövő szerződésekre is.

Az ügyfélszolgálati telefonszámra érkező megkereséseket a Webáruház nyitvatartási időben fogadja, míg az ügyfélszolgálati e-mailcímre érkező elektronikus leveleket, illetve az ügyfélközponton keresztül benyújtott űrlapokat legfeljebb 48 órás válaszadási idővel kezeli le, viszont törekszik arra, hogy a válaszidő a lehető legrövidebb legyen. Webáruházat üzemeltető Trading House Kft. a benyújtott panasz megválaszolására a törvényi előírásban megadott legfeljebb 30 naptári napos kivizsgálási határidőt vállal. Amennyiben a Webáruház működése valamilyen oknál fogva szünetel (leltár, szabadság miatti leállás, technikai szünet stb.), a válaszadásra vállalt napok száma azzal megegyező mértékben növekszik.

Webáruház a kapcsolattartást a megrendelésben megadott e-mailcímre küldött elektronikus levél formájában végzi, indokolt esetben telefonos megkeresést eszközöl. Az elektronikus levél írásbeli megkeresésnek minősül. Az elektronikus úton elküldött levél a feladást követő munkanapon kézbesítettnek minősül. A Vásárló a kapcsolattartásra kijelölt postafiók olvasásáról gondoskodni köteles. Az átirányított levelek kézbesítéséért a Webáruházat üzemeltető Trading House Kft. nem tud felelősséget vállalni az esetleges fogadó oldali hibák miatt.

Árak, fizetési feltételek

A termékeknél feltüntetett árak minden esetben forintban értendők (HUF), és a termék teljes bruttó árát jelentik, azaz tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót (Áfa) is – nem tartalmazzák viszont a szállítási költségeket, melyeket a 13. pontban tüntettünk fel.


Ha a megrendelő rendelkezik közösségi /EU-s adószámmal/, és a számlát ennek vonzatában igényli kiállítani, ennek tényét előre jelezze a megrendelésnél.

 

A webáruházban a Vásárló az alábbi fizetési lehetőségek közül választhat:

- Utánvéttel történő fizetés. A teljes vételárat, a szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni a küldemény kézbesítőjének.

- Előre történő banki átutalással úgy, hogy a megrendelés értékét a Vásárló átutalja a Trading House International Kft.-nek az OTP Bank Nyrt. É-Keleti Régió, Debrecen Pásti u. 1-3. Fiókja (4025 Debrecen, Pásti utca 1-3.) által vezetett 1738008-20886958-00000000 számú bankszámlájára.

- Bankkártyával történő fizetés. A megrendelés véglegesítését követően automatikusan átirányításra kerül a bank fizetési felületére, ahol a megfelelő adatok megadása mellett tudja teljesíteni a teljes vételárat. A fizetési felület működéséről a fizetési mód kiválasztását követően talál részletes tájékoztatót. A megrendelés akkor teljesül, ha a fizetési folyamat sikeresen befejeződik.

A megrendelt termék szállítása

A Webáruházat üzemeltető Trading House Kft. a megrendelt áruk kiszállítását a szállítási partnere, a GLS FUTÁRSZOLGÁLAT közreműködésével végzi el. A GLS (a cégcsoport magyarországi szolgáltatója: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2., honlapja, adatkezelési tájékoztatója, stb. elérhető itt >> ) magas szintű csomagszállítást kínál. Az egyik legnagyobb futárszolgálat az európai piacon, mindez megbízható átfutási idővel és csomagkezeléssel, felhasználóbarát, modern IT-támogatással és rugalmas, egyéni megoldásokkal.

A szállítás költségei: 20.000,- Ft.-ot el nem érő értékű megrendelés esetén a szállítás költségei Magyarországon belül bruttó 990,- Ft., míg a 20.000,- Ft.-ot elérő, vagy meghaladó értékű megrendelések esetén a szállítási költséget a Webáruház magára vállalja, tehát az ilyen esetekben az a Vásárlóra nézve ingyenes. A szállítás határideje: 3 munkanap.

A küldemény átvevője köteles az átvétel időpontjában a futár jelenlétében megvizsgálni küldeményt. Nyilvánvaló, a küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén felbontani és a felismerhető hiányosságokról, hibákról vagy egyéb károkról a futárral közösen a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni, továbbá a sérülést és a kárt a Webáruháznak az ügyfélszolgálaton keresztül haladéktalanul bejelenteni. Utólagos reklamációt jegyzőkönyv hiányában nem áll módunkban elfogadni. Abban az esetben, ha a Vásárlónak mennyiségi, vagy minőségi kifogása van azt a Webáruház ügyfélszolgán tudja bejelenteni. Webáruházunk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk. 

Visszaszolgáltatási garancia

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék átvételét megtagadhatja. Ilyen esetben annak visszavételét, az értékesítés törlését az ezzel kapcsolatos bejelentés beérkezésétől kezdve haladéktalanul biztosítjuk. Vásárló jogosult a termék sérülését az átvételt követően is, legfeljebb azonban a jótállási, illetve szavatossági időben jelezni, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy jogszabályi kötelezettség terheli a termék késedelem nélkül történő megvizsgálása és a hiba késedelem nélkül történő jelzése tekintetében (ld. bővebben jótállásnál és kellékszavatosságnál írtakat)!

A számlázás

A számlázás akként történik, hogy a Webáruházat üzemeltető Trading House Kft. által használt Billingo online számlázó programot üzemeltető és az ahhoz kapcsolódó számlázási szolgáltatást nyújtó Octonull Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-1981177; adószáma: 25073364-2-42 ; email elérhetőség: hello@billingo.hu; továbbiakban: Számlázási Szolgáltató) igénybevételével a Webáruház a megrendelő részére a vásárlásról elektronikus számlát küld a megrendelési űrlapban rögzített e-mail címére. Az elektronikus számla kiállítása történhet egyedileg a Webáruház ügyfélszolgálati munkatársa által „kézileg” elkészítve (pl. előre történő banki átutalásos fizetés, vagy utánvét, illetve az automatikus számlázás üzemzavara esetén) vagy automatikusan. Utóbbi esetben a bankkártyás fizetési szolgáltatás rendszerével összekapcsolva valósul meg a számlázás akként, hogy a bankkártyás tranzakció során megadott adatokkal a számlát a Vásárló maga generálja. Az elektronikus számla mindkét lehetőség esetén a megrendelési űrlapban rögzített e-mail címre kerül megküldésre. A számla-kiállítási kötelezettség teljesítése, valamint a kiállított számla szabályos voltának felelőssége minden esetben a Webáruházat üzemeltető Trading House Kft.-t terheli. 

Jótállás

Részletes jogszabályi háttér: Ptk. 6:171-173. §, illetve az e pontban lentebb említett kormányrendelet.

Jótállás esetén annak időtartama alatt a Webáruház a jótállási jegyen vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótállás a vásárlónak jogszabályból eredő (így például a kellékszavatosságra vonatkozó) jogait nem érinti. E jótállási kötelezettség alól a Webáruház mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Fogyasztónak minősülő vásárlóval kötött szerződés keretében eladott, Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki, ennek időtartama egy év. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A vásárló jótállási igényét a termékhez mellékelt jótállási jegy, vagy, ha ilyen nem került átadásra a számla bemutatásával jelezheti.

A Webáruház tájékoztatja a leendő Vásárlóit, hogy azon termék-körökre, amelyeket forgalmaz az itt hivatkozott kormányrendelet 10.000,- Ft. összegű alsó értékhatárt állapít meg termékenként.

Kellékszavatosság

Részletes jogszabályi háttér: Ptk. 6:159-167. §

Hibás a Webáruház teljesítése, ha a teljesítés időpontjában a vásárló által vásárolt termék nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem hibás a teljesítés, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Webáruház, illetve annak üzemeltetője a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb – fogyasztónak nem minősülő felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt – évül el. Ha a termék használt dolog, akkor ez az elévülési határidő egy év. A hiba felfedezése után a vásárló köteles a hibát késedelem nélkül közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felel. Kellékszavatosság keretében a vásárló, választása szerint – a Ptk. rendelkezéseivel összhangban – (a) kijavítást vagy kicserélést, (b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (árengedményt) igényelhet, vagy (c) a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. (Ptk. 6:159.§ (3) bekezdés.) A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a Webáruház adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Termékszavatosság

Részletes jogszabályi háttér: Ptk. 6:168-170. §

Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződés esetében alkalmazandók.

A termék akkor hibás és így akkor esik termékszavatossági feltételek alá, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Webáruház által a vásárlónak eladott termék hibája esetén a vásárló követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy (a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta, (b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy (c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A hiba felfedezése után a vásárló köteles a hibát késedelem nélkül közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felel.

A vásárlástól való elállás joga

Részletes jogszabályi háttér: Az e pontban említett kormányrendelet.

Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az indoklás nélküli elállás joga A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében.

Az elállási nyilatkozatot a termék kézhez vételétől számított 14 napon belül kell a vásárlónak megtennie.

Amennyiben nem egy, hanem több termék rendeléséről, és arról van szó, hogy a megrendelt termékek nem egyszerre érkeznek, akkor a fogyasztó elállási jogának határideje a következőképpen alakul:

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított

tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§-a ismerteti részletesen. A webáruház annak tényét, ha egy adott termékhez nem gyakorolható elállási jog minden esetben feltünteti a hirdetés termékleírás szövegében, valamint megerősítésként jelzi azt a megrendelés visszaigazolása során is!

A fogyasztó a szerződéstől az erre vonatkozó egyértelmű elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatának megtételével (elállási nyilatkozattal) postai úton, vagy a Webáruház ügyfélszolgálati e-mail címére: info@phonelinestore.hu megküldve állhat el, vagy az általa e célra biztosított online felületen ide kattintva >> elérheti).

Az elállási jog érvényesítéséhez a Vásárlónak minden esetben meg kell adnia az elállással érintett termék rendelési számát és az észlelt hiba leírását, és ha lehetséges (opcionálisan) a bankszámlaszámát is!

Elállás esetén terméket az alábbi módok valamelyikén kell visszaküldeni legkésőbb elállási szándékot közlő értesítés megtételétől számított 14 napon belül. A határidőt betartottnak minősítjük, ha a termék 14 napon belül elküldésre kerül az alábbiak szerint:

- A termék visszaküldésére szánt postai cím:

Trading House International Kft.

4025 Debrecen,

Nyugati utca 5-7.

- A termék személyes leadására ugyanezen címen van lehetőség munkanapokon 10:00-18:00 között, tehát a nyitvatartási időben.

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A termék rendelési száma :
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó bankszámlaszáma (opcionális):
Megjegyzés / hiba leírása:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) Kelt”

Ha fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, viseli a termék visszaküldésével felmerült költségeket.

A vételár visszatérítése elsődlegesen (a vásárló hozzájárulásával) banki utalással történik, melyhez a Webáruház kéri a fogyasztótól bankszámlaszám megadását, tekintettel arra, hogy a banki utalás a fogyasztó számára gyorsabb és költséghatékonyabb visszafizetést jelent, mint más, a termék fizetésekor használt fizetési mód.

A szerződéstől való elállás esetén az érintett terméket – ha lehetséges - eredeti csomagolásával, címkékkel és átadott dokumentációval, de mindenképpen eredeti (hiánytalan, hibátlan, tiszta) állapotban, károsodás és a kipróbálással, felpróbálással együtt járó használatot meghaladó használatra utaló jelek nélkül kérjük visszajuttatni, ugyanis a fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Webáruház az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti akként, hogy az értékcsökkenés összegét a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, vételára, valamint a fentiek szerinti használatból eredő értékcsökkenés mértéke (elhasználódással, kopással kapcsolatos értékcsökkenés, hiányzó tartozékok pótlásának, hibák kijavításának, termék megtisztításának költségei) alapján kerül megállapításra. Díjazás részletei a Szervizelés, termék visszaküldése alcím alatt találhatóak. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A visszatérítést a Webáruház mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

Szervizelés, termékek visszaküldése

A Webáruház a termékszavatossági - a kellékszavatossági - és jótállás jogok érvényesítésének biztosítását saját, indokolt esetben külső szerviz bevonásával végzi.

A vásárló a javítási igényét a Webáruház által biztosított online felületen ide kattintva >> érheti el. Az igény bejelentésénél minden esetben szükséges megadnia az alábbiakat:

"Szerviz-adatlap minta

Név:

E-mail cím:

Telefon:

Hiba részletes leírása:

A kapott számla sorszáma:

Megrendelésszám:

A számlán feltüntetett terméknév:

Termék mennyisége:

Vásárlás dátuma:"

A javításra szánt termékeket minden esetben tiszta és hiánytalan állapotban kell megküldeni az alábbi módok valamelyikén:

Postai úton az alábbi címre :

Trading House International Kft.

1163 Budapest,

Veres Péter út 51.

A termék személyes leadására ugyanezen címen van lehetőség munkanapokon 10:00-18:00 között, tehát a nyitvatartási időben.

A termék szervizbe történő eljuttatásáról a vásárlónak szükséges gondoskodnia, azonban a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a webáruház, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

A vásárlónak szükséges:

- a készüléken minden olyan biztonsági beállítást kikapcsolni, melyek akadályozhatják technikusainkat abban, hogy teljes körűen megvizsgálják, kijavítsák és teszteljék a terméket (például tabletek, okosórák esetén biztonsági kód, képernyőzár feloldó kód).

- a termékhez kapott minden tartozékot (töltő, USB kábel, headset, egyéb kiegészítők stb.) megküldeni. A termék teljes körű vizsgálatához, javításához és teszteléséhez ezek is szükségesek lehetnek, továbbá egy esetleges teljes cserét is csak ebben az esetben tudunk végrehajtani. Amennyiben a termék hiányosan kerül visszaküldésre a javítást nem tudjuk megkezdeni. A hiány pótlására a Webáruház annak észlelésekor haladéktalanul felhívja a vásárló figyelmét, a Webáruház a szervizelést a hiányzó alkatrészek beérkezését követően kezdi meg.

- a csomagba a termékhez a gyártó által kibocsátott jótállási jegyet is mellékelni kell, ha az rendelkezésére áll. Amennyiben a vásárló nem talált jótállási jegyet az átvett csomagban, a számlával érvényesítheti a jótállást.

- a terméket megtisztítani. Amennyiben a termék nem tiszta állapotban kerül megküldésre a terméket a Webáruház az alább feltüntetett szervizelési díjak felszámítása mellett tisztítja meg!

A szavatossági és jótállási jogok csak rendeltetésszerű használat esetén érvényesek! A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért és meghibásodásokért felelősséget nem vállalunk.

Webáruház a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet értelmében a javítást a tőle telhető legnagyobb szakértelemmel és gyorsasággal igyekszik elvégezni vagy elvégeztetni, törekedve arra, hogy az a termék átvételétől számított 15 napon belül megtörténjen.

Webáruház vállalja, hogy cseretermék kiküldése előtt, amennyiben az lehetséges (termék csomagolása, mivolta engedi), a terméket felbontja és ellenőrizi, hogy további hibás teljesítés ne történjen.

A jótállási - és szavatossági jogok elvesztésével jár, ha

- a terméket külső, káros fizikai vagy elektromos hatás érte, vagy a telepítése, használata, illetve tárolása nem az előírásoknak megfelelően történt;

- a termék meghibásodása külső, gyártótól független hatások következtében keletkezett, pl. villámlás, beázás, mechanikai sérülés, stb.

- a készüléket illetéktelen személy javította, vagy karbantartotta.

 

A tulajdonjog fenntartása

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad.

 

A felelősség korlátozása

A vásárló weboldalon való vásárlás megvalósításával egyben azt is kifejezetten kinyilvánítja, hogy ismeri internet lehetőségeit és korlátait és elfogadja azokat, különös tekintettel az internet a technikai teljesítményére és a lehetséges hibákra.

Erre is tekintettel a Webáruházat üzemeltető Trading House International Kft. kizárja felelősségét, az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekkel, eseményekkel, hibákkal és fennakadásokkal összefüggésben, amennyiben azok nem a Webáruház műszaki-technikai, informatikai rendszerének, adattovábbító hálózatának tökéletlen működésére vezethetők vissza:

- az interneten keresztül küldött, vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, vagy annak változása,

- internet hálózatban felmerült bármilyen jellegű hiba,

- telekommunikációs hiba,

- programhiba, szoftverhiba, vagy bármilyen technikai hiba, akár hardver, akár más eszköznél merült fel

- nem felel továbbá, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a weboldalon való látogatás miatt nem a Webáruház műszaki-technikai, informatikai rendszerének, adattovábbító hálózatának tökéletlen működésével összefüggésben következett be.

A vásárló teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik az általa megadott személyes adatok megadásából, illetve azok közzétételéből eredő károkért.

 

Adatkezelés

Amikor Ön meglátogatja a „Phonelinestore“ weboldalt, személyes adatinak kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerülhet sor. A Webáruház számára kiemelt cél a személyes adatok védelme, mind a vásárlók, mind pedig a weboldal látogatóinak tekintetében. Adatkezelési Tájékoztatónkat ide kattintva >> érheti el.

 

Panaszkezelés

A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra a Webáruház kapcsolat-felvételi felülete szolgál, melyet ide kattintva >> érhet el.

A vásárló panaszát a Webáruház kizárólag írásban fogadja a fenti felületen, a telefonos elérhetőség kizárólag segítséget nyújt a panasz megtételéhez.
Az így előterjesztett fogyasztói panaszt a Webáruház egyedi azonosítószámmal látja el, majd – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – maximum 30 (harminc) napon belül, írásban válaszolja meg.

A panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat. A panaszt elutasító álláspontját a Webáruház indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. Fogyasztói panasza esetén a Webáruház székhelye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat:

Budapesti Békéltető Testület:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu , onlinevita@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el az online vitarendezési platformon keresztül, mely regisztráció követően érhető el.

Az online vitarendezési platform: http://ec.europa.eu/odr

Határon átnyúló online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése esetén, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni.

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt.

Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal.

A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Az illetékes járási hivatalok elérhetőségeiről információ a http://jarasinfo.gov.hu/ oldalon érhető el.

 

A Phonelinestore elnevezésű honlapot és webáruházat szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja az Trading House International Kft. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. A cég fenntart magának minden jogot a Webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Trading House International Kft. írásos hozzájárulása nélkül. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat megismerés céljából történő letöltése.