Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Érvényesség, cégadatok, időbeli hatály:

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesek a Trading House International Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Veres Péter út 51., Cégjegyzékszám: 01-09-205505, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 24844763-2-42, EU-közösségi adószáma: HU24844763, törvényes képviselője: Czurkó Imre ügyvezető, aki önálló aláírásával jegyzi a céget, ) továbbiakban: „Trading House Kft.” és úgy is, mint „Webáruház”) által üzemeltetett Phonelinestore elnevezésű honlapon, illetve webáruházban (továbbiakban: „Phonelinestore“ és úgy is, mint „Webáruház”) elérhető és megvásárolható, valamint az Phonelinestore webáruház ügyfélszolgálatán (tel.: +36303355907, e-mail: info@phonelinestore.hu, nyitvatartási idő: Hétfőtől péntekig, 10.00-18.00 óra között) keresztül megrendelhető valamennyi árucikkre, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra.

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely azáltal jön létre, hogy a Trading House Kft. Phonelinestore webáruházát bármely természetes-, jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany (a továbbiakban: „Fogyasztó” és úgy is mint ”Vásárló”), illetőleg annak erre feljogosított képviselője vásárlási céllal, illetőleg későbbi vásárláshoz szükséges információk összegyűjtésének a céljával használja. Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. ). 8:1.§ (1) 3. pont) alapján. A Trading House Kft. Phonelinestore webáruházát használó fogyasztó a használattal egyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a webáruház szolgáltatását vagy saját nevében használja, vagy rendelkezik annak felhatalmazásával, akinek képviseletére az adatai megadásával hivatkozik. Trading House Kft.-nek nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja, illetőleg kiderítse, hogy ki van a felhasználói oldalon az online tranzakciók során, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli. Az álképviselő az álképviselet polgári jogi jogkövetkezményeiért a Ptk. 6:14.§-ában rögzítettek szerint, amennyiben pedig bűncselekményt is megvalósít, akkor a Btk. vonatkozó rendelkezései szerint felel. Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket. A webáruházat csak a jelen ÁSZF feltételeit elfogadó személy használhatja – amely feltétel teljesüléséről a Trading House Kft. technikailag akként gondoskodik, hogy a tényleges megrendelés csakis akkor lehetséges, ha azt megelőzően az erre a tényre utaló kijelentésre vonatkozó rovatban a Vásárló megfelelő elhelyezi az erre utaló egyértelmű jelzést. Ugyanígy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadása is feltétele a rendeléshez szükséges adatok rögzítésének – technikailag erről a Trading House Kft. ugyanígy gondoskodik. Azért, hogy a Vásárló ezekben foglaltakat valóban elolvasta és megértette-e kizárólag őt, a nyilatkozatot így megtevő Vásárlót terheli a felelősség – a Trading House Kft.-t csak annyiban, hogy az átlagos fogyasztó mércéjével nézve közérthető és egyértelmű kifejezéseket használ.

 

Jelen Ászf. időbeli hatálya: 2019. december 20. napjától visszavonásig, vagy módosításig tart.

A változtatás jogát – a módosított Ászf. közzétételétől kezdődő időbeli hatállyal – fenntartjuk!

A Tárhely-szolgáltató adatai:

A Trading House International Kft. „Phonelinestore“ elnevezésű Webáruházát technikailag működtető tárhely-szolgáltatója (IT szolgáltatója) a honlap, a webáruház tekintetében egyaránt:

Neve: UNAS Online Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Adószáma: 14114113-2-08
Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Elérhetőségeit, adatkezelési tájékoztatóját, stb. megtalálja itt >>

A bankkártyás fizetési lehetőség szolgáltatója:

OTP Mobil Szolgáltató Kft., 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. Adószám: 24386106-2-42, ügyfélszolgálat telefonszámai: +36 1/20/30/70 3-666-611 email: ugyfelszolgalat@simple.hu Elérhetőségeit, adatkezelési tájékoztatóját, stb. megtalálja itt >> )

A vásárlás módja

A Phonelinestore webáruházban lehetőség van előzetes regisztrációval, vagy anélkül vásárolni. A regisztráció előnyeit – melyeknek alapvető célja a jövőbeni vásárlások megkönnyítése, valamint a leadott rendelések nyomon követése – a vásárlási felülethez vezető oldal részletesen tartalmazza. A regisztrált vásárló beléphet az erre a célra kialakított jelszóval, vagy akár a Google, akár pedig a Facebook felhasználói profiljához rögzített adatokkal. A Trading House Kft. a webáruházát úgy alakította ki, hogy ezen belépési adatokat csak a szoftver algoritmusa használhassa, de azokhoz sem a dolgozója, sem a tulajdonosa, sem más természetes személy semmilyen módon nem férhet hozzá. Amennyiben a Vásárló elfelejtette a korábbi – a webáruházhoz közvetlenül tartozó – jelszavát és újat szeretne kérni, úgy arról ugyanígy, kizárólag a webáruházat működtető szoftver megfelelő algoritmusaira épülő folyamat lebonyolításával van módja; anélkül, hogy ezen adatokhoz a Trading House Kft. bármely dolgozója, tulajdonosa, vagy más természetes személy hozzáférne. 

A termék(ek) kiválasztása

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni a webáruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termék(ek)re kattintva megtekintheti azok bővebb ismertetőjét, mely ismertető tekintetében a vásárló tudomásul veszi, hogy a webáruház saját gyártású termékeket nem értékesít, így a leírások a gyártó által rendelkezésre bocsátott leírások. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb gyári ismertetőjét, mely ismertetőkért a Webáruházat üzemeltető Trading House Kft. felelősséget nem vállal. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, a web-es felületeinken csupán illusztrációként szerepelnek.

A megrendelés elküldése

A Vásárló az általa megfelelőnek tartott, s a kiválasztással a „Kosárba” helyezett termékek mennyiségét, tételenkénti és végösszeget leellenőrizheti, majd meg kell adnia a szállításhoz és a számla kiállításához szükséges, a vonatkozó jogszabályi előírásokban előírt, és a webáruházban ehhez igazodó űrlapszerűen bekérésre kerülő adatokat. A regisztrált felhasználóknak, vásárlóknak ezen adatokat csak egyszer, a regisztráció során kell megadni – ezeket természetesen bármikor meg is változtathatják. A regisztráció nélkül vásárló felhasználóknak ezeket az adatokat minden egyes vásárlásnál meg kell adni. Amennyiben a Vásárló úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni a kosárba rögzített termékeket, akkor a "Tovább" gombra kell kattintania. A következő lépésben kell kiválasztania a szállítási módot és a fizetési módot. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendel” gombra.

Megrendelés menete, módosítása, törlése, a szerződés létrejötte

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: E.ker.tv., elérhető itt >> ) 6.§ (2) bekezdés értelmében a megrendelés leadásakor a Webáruház a vásárló felé azonnal értesítést küld a rendelés felvételének tényéről, mely alapján szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló és a Webáruházat üzemeltető Trading House Kft. között, amely jogviszonyra a vásárló által tett megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen Vásárlási Feltételek irányadók. Az így létrejött adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja. Amennyiben a vásárlóhoz ez az értesítés 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A várható szállítási időpontról egy újabb értesítés kerül kiküldésre. A Webáruház a rendelés teljesítésének megkezdéséig e-mail útján biztosítja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak "Kapcsolatok" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására. A megrendelés utólagos módosítására emailben kerülhet sor, mely írásbeli értesítésnek minősül. A Vásárló és a Webáruházat üzemeltető Trading House Kft. közötti szerződés akkor jön létre, ha a Vásárló termék/szolgáltatás megrendelését követően olyan visszaigazoló levelet kap, amely tükrözi a vállalkozás egyértelmű szándékát a megrendelés elfogadására. A visszaigazoló levélnek tartalmaznia kell a Vásárló nevét, címét, a rendelés számát, a megrendelt termék/szolgáltatás díját és az egyéb költségeket.

 

Az így megkötött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Webáruházat üzemeltető Trading House Kft. a hozzárendelt rendelési számmal iktatja. Az így iktatott szerződés utóbb a Vásárló kérésére, vagy pl. jogvitarendezés céljából hozzáférhető.

A készlet kimerülése – eljárási szabályok arra az esetre, ha a termék nem áll rendelkezésre a rendel

Előfordulhat – különösen a kiemelt forgalmú időszakokban, úgy, mint pl. karácsony, húsvét előtti hetekben – hogy a megrendelések olyan nagy számban és gyors ütemben érkeznek, hogy a webáruházon található információk és a készletraktár közötti szinkron egyes termékek tekintetében rövid időre megborul. Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a rendelés leadásakor, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a webáruházon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Webáruházat üzemeltetető Trading House Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését. Ebben az esetben szerződéskötés nem történik. Ennek tényéről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban megvalósított kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.

A rendelések feldolgozása

A rendelések feldolgozása munkanapokon 24 órán belül megtörténik. Természetesen a Vásárló munkanapokon és munkaidőn kívül is eső időben leadhatja a megrendelését. Ez esetben a megrendelés a következő munkanapon nyitvatartási kezdőórájától (10.00 óra) számított 24 órán belül kerül feldolgozásra.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendel” gomb megnyomása előtt van a vásárlónak lehetősége.

 

Amennyiben pedig a Webáruház észlel a megrendelésben olyan nyilvánvaló elírást, amely a megrendelés teljesítését lehetetlenné teszi, (pl. olyan név-, vagy cím-elírás, amely a küldemény megcímzését megakadályozza) vagy olyan mennyiségi, vagy egyéb elírást, amely a megrendelésre vonatkozó tényleges akaratot az adott tartalommal valószínűtlenné teszi, akkor a megrendelés elfogadása előtt pontosítást kérő elektronikus levelet küldhet a Vásárlónak a megrendelési űrlapon megadott kapcsolattartási e-mai címére. Ez azonban a Trading House Kft. számára csak a saját üzletviteli tevékenységét megkönnyítő lehetőséget, de nem kötelezettséget jelent, hiszen nincs abban a helyzetben, hogy minden egyes elírás lehetőségét felismerje, vagy, hogy a Vásárlók tényleges rendelési akaratára pontosan rálásson.

A kapcsolattartás

Kapcsolattartásra a Webáruház Elérhetőség c. menüpontjában feltüntetett kapcsolattartási lehetőségek (telefon, e-mail, nyitvatartási idő megadása) szolgálnak, melyek a jelen Ászf. 1. pontjának első bekezdésében is rögzítésre kerültek. Az ezektől eltérő elérhetőségekre küldött megkeresések megválaszolásáért a Webáruház felelősséget nem vállal. A kapcsolattartás nyelve magyar. A szerződéskötés nyelve magyar. Ugyanakkor a Webáruház mindent megtesz annak érdekében, hogy az idegen nyelven eszközölt megkereséseket is kezelni tudja, viszont nem kötelezhető annak lefordítására, avagy a válasz idegen nyelven történő megküldésére. Hivatalos megkeresést kizárólag magyar nyelven fogad el – illetőleg idegen nyelven (angol) csakis akkor, ha ezt az adott esetben a e-mailben, vagy faxon küldött üzenetben kifejezetten kinyilvánította. Ez megkötés vonatkozik az idegen nyelven történt megrendelés-leadással elindított szerződéskötési folyamatokra, illetve az idegen nyelven létrejövő szerződésekre is.

Az ügyfélszolgálati telefonszámra érkező megkereséseket a Webáruház nyitvatartási időben fogadja, míg az ügyfélszolgálati e-mailcímre érkező elektronikus leveleket, illetve az ügyfélközponton keresztül benyújtott űrlapokat legfeljebb 48 órás válaszadási idővel kezeli le, viszont törekszik arra, hogy a válaszidő a lehető legrövidebb legyen. Webáruházat üzemeltető Trading House Kft. a benyújtott panasz megválaszolására a törvényi előírásban megadott legfeljebb 30 naptári napos kivizsgálási határidőt vállal. Amennyiben a Webáruház működése valamilyen oknál fogva szünetel (leltár, szabadság miatti leállás, technikai szünet stb.), a válaszadásra vállalt napok száma azzal megegyező mértékben növekszik.

Webáruház a kapcsolattartást a megrendelésben megadott e-mailcímre küldött elektronikus levél formájában végzi, indokolt esetben telefonos megkeresést eszközöl. Az elektronikus levél írásbeli megkeresésnek minősül. Az elektronikus úton elküldött levél a feladást követő munkanapon kézbesítettnek minősül. A Vásárló a kapcsolattartásra kijelölt postafiók olvasásáról gondoskodni köteles. Az átirányított levelek kézbesítéséért a Webáruházat üzemeltető Trading House Kft. nem tud felelősséget vállalni az esetleges fogadó oldali hibák miatt.

Árak, fizetési feltételek

A termékeknél feltüntetett árak minden esetben forintban értendők (HUF), és a termék teljes bruttó árát jelentik, azaz tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót (Áfa) is – nem tartalmazzák viszont a szállítási költségeket, melyeket a 13. pontban tüntettünk fel.


Ha a megrendelő rendelkezik közösségi /EU-s adószámmal/, és a számlát ennek vonzatában igényli kiállítani, ennek tényét előre jelezze a megrendelésnél.

 

A webáruházban a Vásárló az alábbi fizetési lehetőségek közül választhat:

- Utánvéttel történő fizetés. A teljes vételárat, a szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni a küldemény kézbesítőjének.

- Előre történő banki átutalással úgy, hogy a megrendelés értékét a Vásárló átutalja a Trading House International Kft.-nek az OTP Bank Nyrt. É-Keleti Régió, Debrecen Pásti u. 1-3. Fiókja (4025 Debrecen, Pásti utca 1-3.) által vezetett 1738008-20886958-00000000 számú bankszámlájára.

- Bankkártyával történő fizetés. A megrendelés véglegesítését követően automatikusan átirányításra kerül a bank fizetési felületére, ahol a megfelelő adatok megadása mellett tudja teljesíteni a teljes vételárat. A fizetési felület működéséről a fizetési mód kiválasztását követően talál részletes tájékoztatót. A megrendelés akkor teljesül, ha a fizetési folyamat sikeresen befejeződik.

A megrendelt termék szállítása

A Webáruházat üzemeltető Trading House Kft. a megrendelt áruk kiszállítását a szállítási partnere, a GLS FUTÁRSZOLGÁLAT közreműködésével végzi el. A GLS (a cégcsoport magyarországi szolgáltatója: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2., honlapja, adatkezelési tájékoztatója, stb. elérhető itt >> ) magas szintű csomagszállítást kínál. Az egyik legnagyobb futárszolgálat az európai piacon, mindez megbízható átfutási idővel és csomagkezeléssel, felhasználóbarát, modern IT-támogatással és rugalmas, egyéni megoldásokkal.

A szállítás költségei:

Utánvétel esetén:

15.000,- Ft.-ot el nem érő értékű megrendelés esetén a szállítás költségei Magyarországon belül bruttó 1490,- Ft., míg a 15.000,- Ft.-ot elérő, de a 30.000,- Ft.-ot meg nem haladó értékű megrendelések esetén a szállítás költségei Magyarországon belül bruttó 990,- Ft., ezen felül a 30.000,- Ft-ot meghaladó értékű megrendelés esetén a szállítási költséget a Webáruház magára vállalja, tehát az ilyen esetekben az a Vásárlóra nézve ingyenes. A szállítás határideje: 3 munkanap.

Előreutalás esetén:

15.000,- Ft.-ot el nem érő értékű megrendelés esetén a szállítás költségei Magyarországon belül bruttó 990,- Ft., míg a 15.000,- Ft.-ot elérő, de a 30.000,- Ft.-ot meg nem haladó értékű megrendelések esetén a szállítás költségei Magyarországon belül bruttó 590,- Ft., ezen felül a 30.000,- Ft-ot meghaladó értékű megrendelés esetén a szállítási költséget a Webáruház magára vállalja, tehát az ilyen esetekben az a Vásárlóra nézve ingyenes. A szállítás határideje: 3 munkanap.

A küldemény átvevője köteles az átvétel időpontjában a futár jelenlétében megvizsgálni küldeményt. Nyilvánvaló, a küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén felbontani és a felismerhető hiányosságokról, hibákról vagy egyéb károkról a futárral közösen a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni, továbbá a sérülést és a kárt a Webáruháznak az ügyfélszolgálaton keresztül haladéktalanul bejelenteni. Utólagos reklamációt jegyzőkönyv hiányában nem áll módunkban elfogadni. Abban az esetben, ha a Vásárlónak mennyiségi, vagy minőségi kifogása van azt a Webáruház ügyfélszolgán tudja bejelenteni. Webáruházunk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk. 

Visszaszolgáltatási garancia

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék átvételét megtagadhatja. Ilyen esetben annak visszavételét, az értékesítés törlését az ezzel kapcsolatos bejelentés beérkezésétől kezdve haladéktalanul biztosítjuk. Vásárló jogosult a termék sérülését az átvételt követően is, legfeljebb azonban a jótállási, illetve szavatossági időben jelezni, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy jogszabályi kötelezettség terheli a termék késedelem nélkül történő megvizsgálása és a hiba késedelem nélkül történő jelzése tekintetében (ld. bővebben jótállásnál és kellékszavatosságnál írtakat)!

A számlázás

A számlázás akként történik, hogy a Webáruházat üzemeltető Trading House Kft. által használt Billingo online számlázó programot üzemeltető és az ahhoz kapcsolódó számlázási szolgáltatást nyújtó Octonull Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-1981177; adószáma: 25073364-2-42 ; email elérhetőség: hello@billingo.hu; továbbiakban: Számlázási Szolgáltató) igénybevételével a Webáruház a megrendelő részére a vásárlásról elektronikus számlát küld a megrendelési űrlapban rögzített e-mail címére. Az elektronikus számla kiállítása történhet egyedileg a Webáruház ügyfélszolgálati munkatársa által „kézileg” elkészítve (pl. előre történő banki átutalásos fizetés, vagy utánvét, illetve az automatikus számlázás üzemzavara esetén) vagy automatikusan. Utóbbi esetben a bankkártyás fizetési szolgáltatás rendszerével összekapcsolva valósul meg a számlázás akként, hogy a bankkártyás tranzakció során megadott adatokkal a számlát a Vásárló maga generálja. Az elektronikus számla mindkét lehetőség esetén a megrendelési űrlapban rögzített e-mail címre kerül megküldésre. A számla-kiállítási kötelezettség teljesítése, valamint a kiállított számla szabályos voltának felelőssége minden esetben a Webáruházat üzemeltető Trading House Kft.-t terheli. 

Jótállás

Részletes jogszabályi háttér: Ptk. 6:171-173. §, illetve az e pontban lentebb említett kormányrendelet.

Jótállás esetén annak időtartama alatt a Webáruház a jótállási jegyen vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótállás a vásárlónak jogszabályból eredő (így például a kellékszavatosságra vonatkozó) jogait nem érinti. E jótállási kötelezettség alól a Webáruház mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Fogyasztónak minősülő vásárlóval kötött szerződés keretében eladott, Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki, ennek időtartama egy év. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A vásárló jótállási igényét a termékhez mellékelt jótállási jegy, vagy, ha ilyen nem került átadásra a számla bemutatásával jelezheti.

A Webáruház tájékoztatja a leendő Vásárlóit, hogy azon termék-körökre, amelyeket forgalmaz az itt hivatkozott kormányrendelet 10.000,- Ft. összegű alsó értékhatárt állapít meg termékenként.

Kellékszavatosság

Részletes jogszabályi háttér: Ptk. 6:159-167. §

Hibás a Webáruház teljesítése, ha a teljesítés időpontjában a vásárló által vásárolt termék nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem hibás a teljesítés, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Webáruház, illetve annak üzemeltetője a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb – fogyasztónak nem minősülő felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt – évül el. Ha a termék használt dolog, akkor ez az elévülési határidő egy év. A hiba felfedezése után a vásárló köteles a hibát késedelem nélkül közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felel. Kellékszavatosság keretében a vásárló, választása szerint – a Ptk. rendelkezéseivel összhangban – (a) kijavítást vagy kicserélést, (b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (árengedményt) igényelhet, vagy (c) a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. (Ptk. 6:159.§ (3) bekezdés.) A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a Webáruház adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Termékszavatosság

Részletes jogszabályi háttér: Ptk. 6:168-170. §

Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződés esetében alkalmazandók.

A termék akkor hibás és így akkor esik termékszavatossági feltételek alá, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Webáruház által a vásárlónak eladott termék hibája esetén a vásárló követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy (a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta, (b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy (c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A hiba felfedezése után a vásárló köteles a hibát késedelem nélkül közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felel.

A vásárlástól való elállás joga

Részletes jogszabályi háttér: Az e pontban említett kormányrendelet.

Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az indoklás nélküli elállás joga A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében.

Az elállási nyilatkozatot a termék kézhez vételétől számított 14 napon belül kell a vásárlónak megtennie.

Amennyiben nem egy, hanem több termék rendeléséről, és arról van szó, hogy a megrendelt termékek nem egyszerre érkeznek, akkor a fogyasztó elállási jogának határideje a következőképpen alakul:

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított

tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§-a ismerteti részletesen. A webáruház annak tényét, ha egy adott termékhez nem gyakorolható elállási jog minden esetben feltünteti a hirdetés termékleírás szövegében, valamint megerősítésként jelzi azt a megrendelés visszaigazolása során is!

A fogyasztó a szerződéstől az erre vonatkozó egyértelmű elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatának megtételével (elállási nyilatkozattal) postai úton, vagy a Webáruház ügyfélszolgálati e-mail címére: info@phonelinestore.hu megküldve állhat el, vagy az általa e célra biztosított online felületen ide kattintva >> elérheti).

Az elállási jog érvényesítéséhez a Vásárlónak minden esetben meg kell adnia az elállással érintett termék rendelési számát és az észlelt hiba leírását, és ha lehetséges (opcionálisan) a bankszámlaszámát is!

Elállás esetén terméket az alábbi módok valamelyikén kell visszaküldeni legkésőbb elállási szándékot közlő értesítés megtételétől számított 14 napon belül. A határidőt betartottnak minősítjük, ha a termék 14 napon belül elküldésre kerül az alábbiak szerint:

- A termék visszaküldésére szánt postai cím:

Trading House International Kft.

4025 Debrecen,

Nyugati utca 5-7.

- A termék személyes leadására ugyanezen címen van lehetőség munkanapokon 10:00-18:00 között, tehát a nyitvatartási időben.

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A termék rendelési száma :
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó bankszámlaszáma (opcionális):
Megjegyzés / hiba leírása:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) Kelt”

Ha fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, viseli a termék visszaküldésével felmerült költségeket.

A vételár visszatérítése elsődlegesen (a vásárló hozzájárulásával) banki utalással történik, melyhez a Webáruház kéri a fogyasztótól bankszámlaszám megadását, tekintettel arra, hogy a banki utalás a fogyasztó számára gyorsabb és költséghatékonyabb visszafizetést jelent, mint más, a termék fizetésekor használt fizetési mód.

A szerződéstől való elállás esetén az érintett terméket – ha lehetséges - eredeti csomagolásával, címkékkel és átadott dokumentációval, de mindenképpen eredeti (hiánytalan, hibátlan, tiszta) állapotban, károsodás és a kipróbálással, felpróbálással együtt járó használatot meghaladó használatra utaló jelek nélkül kérjük visszajuttatni, ugyanis a fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Webáruház az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti akként, hogy az értékcsökkenés összegét a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, vételára, valamint a fentiek szerinti használatból eredő értékcsökkenés mértéke (elhasználódással, kopással kapcsolatos értékcsökkenés, hiányzó tartozékok pótlásának, hibák kijavításának, termék megtisztításának költségei) alapján kerül megállapításra. Díjazás részletei a Szervizelés, termék visszaküldése alcím alatt találhatóak. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A visszatérítést a Webáruház mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

Szervizelés, termékek visszaküldése

A Webáruház a termékszavatossági - a kellékszavatossági - és jótállás jogok érvényesítésének biztosítását saját, indokolt esetben külső szerviz bevonásával végzi.

A vásárló a javítási igényét a Webáruház által biztosított online felületen ide kattintva >> érheti el. Az igény bejelentésénél minden esetben szükséges megadnia az alábbiakat:

"Szerviz-adatlap minta

Név:

E-mail cím:

Telefon:

Hiba részletes leírása:

A kapott számla sorszáma:

Megrendelésszám:

A számlán feltüntetett terméknév:

Termék mennyisége:

Vásárlás dátuma:"

A javításra szánt termékeket minden esetben tiszta és hiánytalan állapotban kell megküldeni az alábbi módok valamelyikén:

Postai úton az alábbi címre :

Trading House International Kft.

1163 Budapest,

Veres Péter út 51.

A termék személyes leadására ugyanezen címen van lehetőség munkanapokon 10:00-18:00 között, tehát a nyitvatartási időben.

A termék szervizbe történő eljuttatásáról a vásárlónak szükséges gondoskodnia, azonban a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a webáruház, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

A vásárlónak szükséges:

- a készüléken minden olyan biztonsági beállítást kikapcsolni, melyek akadályozhatják technikusainkat abban, hogy teljes körűen megvizsgálják, kijavítsák és teszteljék a terméket (például tabletek, okosórák esetén biztonsági kód, képernyőzár feloldó kód).

- a termékhez kapott minden tartozékot (töltő, USB kábel, headset, egyéb kiegészítők stb.) megküldeni. A termék teljes körű vizsgálatához, javításához és teszteléséhez ezek is szükségesek lehetnek, továbbá egy esetleges teljes cserét is csak ebben az esetben tudunk végrehajtani. Amennyiben a termék hiányosan kerül visszaküldésre a javítást nem tudjuk megkezdeni. A hiány pótlására a Webáruház annak észlelésekor haladéktalanul felhívja a vásárló figyelmét, a Webáruház a szervizelést a hiányzó alkatrészek beérkezését követően kezdi meg.

- a csomagba a termékhez a gyártó által kibocsátott jótállási jegyet is mellékelni kell, ha az rendelkezésére áll. Amennyiben a vásárló nem talált jótállási jegyet az átvett csomagban, a számlával érvényesítheti a jótállást.

- a terméket megtisztítani. Amennyiben a termék nem tiszta állapotban kerül megküldésre a terméket a Webáruház az alább feltüntetett szervizelési díjak felszámítása mellett tisztítja meg!

A szavatossági és jótállási jogok csak rendeltetésszerű használat esetén érvényesek! A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért és meghibásodásokért felelősséget nem vállalunk.

Webáruház a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet értelmében a javítást a tőle telhető legnagyobb szakértelemmel és gyorsasággal igyekszik elvégezni vagy elvégeztetni, törekedve arra, hogy az a termék átvételétől számított 15 napon belül megtörténjen.

Webáruház vállalja, hogy cseretermék kiküldése előtt, amennyiben az lehetséges (termék csomagolása, mivolta engedi), a terméket felbontja és ellenőrizi, hogy további hibás teljesítés ne történjen.

A jótállási - és szavatossági jogok elvesztésével jár, ha

- a terméket külső, káros fizikai vagy elektromos hatás érte, vagy a telepítése, használata, illetve tárolása nem az előírásoknak megfelelően történt;

- a termék meghibásodása külső, gyártótól független hatások következtében keletkezett, pl. villámlás, beázás, mechanikai sérülés, stb.

- a készüléket illetéktelen személy javította, vagy karbantartotta.

 

A tulajdonjog fenntartása

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad.

 

A felelősség korlátozása

A vásárló weboldalon való vásárlás megvalósításával egyben azt is kifejezetten kinyilvánítja, hogy ismeri internet lehetőségeit és korlátait és elfogadja azokat, különös tekintettel az internet a technikai teljesítményére és a lehetséges hibákra.

Erre is tekintettel a Webáruházat üzemeltető Trading House International Kft. kizárja felelősségét, az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekkel, eseményekkel, hibákkal és fennakadásokkal összefüggésben, amennyiben azok nem a Webáruház műszaki-technikai, informatikai rendszerének, adattovábbító hálózatának tökéletlen működésére vezethetők vissza:

- az interneten keresztül küldött, vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, vagy annak változása,

- internet hálózatban felmerült bármilyen jellegű hiba,

- telekommunikációs hiba,

- programhiba, szoftverhiba, vagy bármilyen technikai hiba, akár hardver, akár más eszköznél merült fel

- nem felel továbbá, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a weboldalon való látogatás miatt nem a Webáruház műszaki-technikai, informatikai rendszerének, adattovábbító hálózatának tökéletlen működésével összefüggésben következett be.

A vásárló teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik az általa megadott személyes adatok megadásából, illetve azok közzétételéből eredő károkért.

 

Adatkezelés

Amikor Ön meglátogatja a „Phonelinestore“ weboldalt, személyes adatinak kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerülhet sor. A Webáruház számára kiemelt cél a személyes adatok védelme, mind a vásárlók, mind pedig a weboldal látogatóinak tekintetében. Adatkezelési Tájékoztatónkat ide kattintva >> érheti el.

 

Panaszkezelés

A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra a Webáruház kapcsolat-felvételi felülete szolgál, melyet ide kattintva >> érhet el.

A vásárló panaszát a Webáruház kizárólag írásban fogadja a fenti felületen, a telefonos elérhetőség kizárólag segítséget nyújt a panasz megtételéhez.
Az így előterjesztett fogyasztói panaszt a Webáruház egyedi azonosítószámmal látja el, majd – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – maximum 30 (harminc) napon belül, írásban válaszolja meg.

A panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat. A panaszt elutasító álláspontját a Webáruház indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. Fogyasztói panasza esetén a Webáruház székhelye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat:

Budapesti Békéltető Testület:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu , onlinevita@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el az online vitarendezési platformon keresztül, mely regisztráció követően érhető el.

Az online vitarendezési platform: http://ec.europa.eu/odr

Határon átnyúló online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése esetén, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni.

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt.

Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal.

A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Az illetékes járási hivatalok elérhetőségeiről információ a http://jarasinfo.gov.hu/ oldalon érhető el.

 

A Phonelinestore elnevezésű honlapot és webáruházat szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja az Trading House International Kft. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. A cég fenntart magának minden jogot a Webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Trading House International Kft. írásos hozzájárulása nélkül. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat megismerés céljából történő letöltése.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelés

Amikor Ön meglátogatja a „Phonelinestore“ weboldalt, személyes adatinak kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerülhet sor. A Webáruház számára kiemelt cél a személyes adatok védelme, mind a vásárlók, mind pedig a weboldal látogatóinak tekintetében. Adatkezelési Tájékoztatónkat ide kattintva >> érheti el.